zem sa otvára

I. geológia
skroluj pre poračovanie

delenie kontinentov

Delenie a posúvanie kontinentov vytvorilo priestor pre vznik bohatej fauny a flóry na celej planéte. Pri strete dvoch platní dochádza k vytvoreniu horskej reťaze, čo je sprevádzané častými zemetraseniami, sopečnou činnosťou či vytváraním pohorí. Najstarším superkontinentom bola Rodinia.

more paratetyda

Obsahovalo braklickú vodu, zmiešanú morskú vodu a sladkú vodu z vlievajucich sa riek. Z centrálneho jazera nakoniec vzniklo Čierne more. Fázy vysychania boli veľmi rýchle a okolie mora sa stalo obzvlášť toxické a pusté, väčšina druhov vymrela.

More Paratethys výrazne ovplyvnilo tvárnosť dnešnej krajiny ako aj rozmiestnenie ložísk uhľovodíkov a iných surovín. Pokrývalo plochu 2,8 milióna km štvorcových a bolo väčšie ako dnešné Stredozemné more.

panónske jazero

Asi pred 11-10 mil. rokov sa kvôli vysychaniu mora Paratetyda oddelila časť, z ktorej vzniklo Panónske jazero. Ústup pobrežia jazera, jeho postupné zmenšovanie a zánik boli spojené s nanášaním sedimentmi, ktoré do delt prinášali rieky z Álp a Karpát. Boli to predovšetkým predchodkyne riek Dunaj a Tisa.

Seizmická aktivita

Andezitové lávy, nachádzajúce sa v Čebovciach, eruptujú s teplotou 900 až 1100 °C, ich erupcie sú často explozívne.

Sopečná činnosť na Slovensku trvala milióny rokov, sopky vznikali na miestach po iných vyhasnutých sopkách. Najsilnejšia seizmická aktivita začala asi pred 16 miliónmi rokov na strednom a južnom Slovensku.

Tufy, kombinácia vrstvy andezitu a
neosedimentov je pre tento región špecifiká.

andezit, poklad
z hlbín zeme

V Čebovciach sa nachádza andezit. Je to výlevná vyvretá hornina sivej až tmavosivej farby, ktorá dodáva pôde špecifické vlastnosti. Erupcie v okolí Čeboviec prebiehali v čase treťohôr, pred 65 mil.rokov, až do začiatku štvrťohôr, pred 2 mil. rokov a trvajú dodnes.

zloženie pôdy

Región Čeboviec v minulosti tvoril súčasť pobrežia Panónskeho jazera. Na pobreží sa vytvárala bohatá sedimentácia z riek. Erupciami vulkánov sa vylievala láva na sedimenty - piesok, štrk a všetko, čo tvorilo pobrežie. Posúvali sa litosferické dosky pričom sa vytvorili vrstvy andezitu a neosedimentov tzv. tufy, kombinácia týchto dvoch hornín.

na povrch vyvrela

múdrosť zeme

ďakujeme za návštevu,
stávate sa svedkami
otvorenia zeme!

sledujte nás

zem sa otvára

1300 mil. rokov

Delenie
kontinentov

Delenie a posúvanie kontinentov vytvorilo priestor pre vznik bohatej fauny a flóry na celej planéte. Pri strete dvoch platní dochádza k vytvoreniu horskej reťaze, čo je sprevádzané častými zemetraseniami, sopečnou činnosťou či vytváraním pohorí. Najstarším superkontinentom bola Rodinia.

20 mil.rokov

more paratetyda

More Paratethys výrazne ovplyvnilo tvárnosť dnešnej krajiny ako aj rozmiestnenie ložísk uhľovodíkov a iných surovín. Pokrývalo plochu 2,8 milióna km štvorcových a bolo väčšie ako dnešné Stredozemné more.

More Paratetyda výrazne ovplyvnilo tvárnosť dnešnej krajiny ako aj rozmiestnenie ložísk uhľovodíkov a iných surovín. Pokrývalo plochu 2,8 milióna km štvorcových a bolo väčšie ako dnešné Stredozemné more.

11-10 mil. rokov

panónske jazero

Asi pred 11-10 mil. rokov sa kvôli vysychaniu mora Paratethys oddelila časť, z ktorej vzniklo Panónske jazero. Ústup pobrežia jazera, jeho postupné zmenšovanie a zánik boli spojené s nanášaním sedimentmi, ktoré do delt prinášali rieky z Álp a Karpát. Boli to predovšetkým predchodkyne riek Dunaj a Tisa.

16 mil.rokov

Seizmická aktivita

Sopečná činnosť na Slovensku trvala milióny rokov, sopky vznikali na miestach po iných vyhasnutých sopkách. Najsilnejšia seizmická aktivita začala asi pred 16 miliónmi rokov na strednom a južnom Slovensku.

Andezitové lávy, nachádzajúce sa v Čebovciach, eruptujú s teplotou 900 až 1100 °C, ich erupcie sú často explozívne.

16 mil.rokov

andezit, poklad z hlbín zeme

V Čebovciach sa nachádza andezit. Je to výlevná vyvretá hornina sivej až tmavosivej farby, ktorá dodáva pôde špecifické vlastnosti. Erupcie v okolí Čeboviec prebiehali v čase treťohôr, pred 65 mil.rokov, až do začiatku štvrťohôr, pred 2 mil. rokov a trvajú dodnes.

Andezitové Tufy, kombinácia vrstvy andezitu a neosedimentov je pre tento región špecifiká.

16 mil.rokov

zloženie pôdy

Región Čeboviec v minulosti tvoril súčasť pobrežia Panónskeho jazera. Na pobreží sa vytvárala bohatá sedimentácia z riek. Erupciami vulkánov sa vylievala láva na sedimenty - piesok, štrk a všetko, čo tvorilo pobrežie. Posúvali sa litosferické dosky pričom sa vytvorili vrstvy andezitu a neosedimentov tzv. tufy, kombinácia týchto dvoch hornín.

na povrch vyvrela múdrosť zeme

Už čoskoro predstavíme
ďalšiu kapitolu príbehu